Asociace českých měřicích, zkušebních a analytických laboratoří
Představení sdružení, obsah těchto stránek, aktuality Statutární dokumenty, strategie, vize atd.
..........EUROLAB aisbl
Kontakt na sekretariát a jednotlivé členy, Eurolab
..........členové
..........adresář
  Vstup pro registrované
  uživatelské jméno:
 

heslo:


   

Profil

EUROLAB-CZ je profesní zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo v roce 2004 přejmenováním sdružení CZECHOLAB, které bylo založené v roce 1993 a zaregistrované dne 7.2.2000. Sdružení vzniklo za účelem reprezentace České republiky v oblastech měření a zkoušení materiálů a výrobků a za účelem prohlubování spolupráce a zpětné vazby s normalizací, akreditací, certifikací a posuzováním shody. Czecholab byl od r. 1997 přidruženým členem evropské federace národních asociací měřících, zkušebních a analytických laboratoří EUROLAB. EUROLAB-CZ je již od roku 2005 řádným členem EUROLAB, kde účinně přispívá k úspěšnému vstupu České republiky na jednotný evropský trh a zajišťuje vysokou způsobilost a důvěryhodnost českých zkušeben a laboratoří.
EUROLAB-CZ vyvíjí vzdělávací a osvětové aktivity a má podepsané dohody o spolupráci s ÚNMZ, s ČNI a s ČIA. Přes zakládající členy vyvíjí aktivity v oborech jejich zaměření jako jsou organizace mezilaboratorních testů, pravidelné kontakty se Svazem průmyslu a dopravy a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, se SIA - Radou výstavby ČR, se Sdružením pro Cenu ČR za jakost, s Českou společností pro jakost, aktivně se zúčastní konferencí o jakosti v Praze, Brně a Ostravě.

Směrem do Evropské unie si EUROLAB-CZ vytýčil následující cíle:

  • globalizace světového obchodu
  • reprezentace českých zkušeben a laboratoří formulováním a šířením jednotného názoru k politickým a technickým otázkám
  • koordinace spolupráce českých a evropských organizací působících v oblastech zájmu zkušebnické a laboratorní komunity

Směrem do České republiky si EUROLAB-CZ definoval tyto cíle:

  • zvyšovat jakost výrobků, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí
  • odstraňovat hranice mezi veřejným a soukromým sektorem
  • zajišťovat vhodné prostředky pro výměnu informací a zkušeností
  • prosazovat nákladově výhodné zkušební, kalibrační a měřicí služby

Zakládající členové asociace

----------------------------------------------------------------------

 

 


 

 

Aktualizace stránek:

19.11.2015
aktualizace kontaktů členů

15.03.2016
aktualizace dokumentu Plán činnosti

23.11.2016
přidán ke stažení dokument Eurolab Policy Paper

18.01.2018
aktualizace Programového dokumentu

10.04.2018
aktualizace Programového dokumentu

 

Rozlišení nejméně 800x640 bodů.
Testováno pro prohlížeče: IE, Firefox a Opera.

(c) 2005 Eurolabcz.cz