Asociace českých měřicích, zkušebních a analytických laboratoří
Představení sdružení, obsah těchto stránek, aktuality Statutární dokumenty, strategie, vize atd.
..........EUROLAB aisbl
Kontakt na sekretariát a jednotlivé členy, Eurolab
..........členové
..........adresář
  Vstup pro registrované
  uživatelské jméno:
 

heslo:


   

Profil

EUROLAB-CZ je profesní zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo v roce 2004 přejmenováním sdružení CZECHOLAB, které bylo založené v roce 1993 a zaregistrované dne 7.2.2000. Sdružení vzniklo za účelem reprezentace České republiky v oblastech měření a zkoušení materiálů a výrobků a za účelem prohlubování spolupráce a zpětné vazby s normalizací, akreditací, certifikací a posuzováním shody. Czecholab byl od r. 1997 přidruženým členem evropské federace národních asociací měřících, zkušebních a analytických laboratoří EUROLAB. EUROLAB-CZ je již od roku 2005 řádným členem EUROLAB, kde účinně přispívá k úspěšnému vstupu České republiky na jednotný evropský trh a zajišťuje vysokou způsobilost a důvěryhodnost českých zkušeben a laboratoří.
EUROLAB-CZ vyvíjí vzdělávací a osvětové aktivity a má podepsané dohody o spolupráci s ÚNMZ, s ČNI a s ČIA. Přes zakládající členy vyvíjí aktivity v oborech jejich zaměření jako jsou organizace mezilaboratorních testů, pravidelné kontakty se Svazem průmyslu a dopravy a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, se SIA - Radou výstavby ČR, se Sdružením pro Cenu ČR za jakost, s Českou společností pro jakost, aktivně se zúčastní konferencí o jakosti v Praze, Brně a Ostravě.

Směrem do Evropské unie si EUROLAB-CZ vytýčil následující cíle:

  • globalizace světového obchodu
  • reprezentace českých zkušeben a laboratoří formulováním a šířením jednotného názoru k politickým a technickým otázkám
  • koordinace spolupráce českých a evropských organizací působících v oblastech zájmu zkušebnické a laboratorní komunity

Směrem do České republiky si EUROLAB-CZ definoval tyto cíle:

  • zvyšovat jakost výrobků, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí
  • odstraňovat hranice mezi veřejným a soukromým sektorem
  • zajišťovat vhodné prostředky pro výměnu informací a zkušeností
  • prosazovat nákladově výhodné zkušební, kalibrační a měřicí služby

Zakládající členové asociace

----------------------------------------------------------------------

 

 


 

 

Aktualizace stránek:

10.03.2020
aktualizace kontaktů

06.04.2020
aktualizace Programového dokumentu

05.01.2021
aktualizace Programového dokumentu

15.07.2021
aktualizace Newsletteru

20.12.2021
aktualizace Programového dokumentu

 

Rozlišení nejméně 800x640 bodů.
Testováno pro prohlížeče: IE, Firefox a Opera.

(c) 2005 Eurolabcz.cz